menaikkan nilai dan level permainan
menaikkan nilai dan level permainan